ab (je nach Saison)

Preis: 60,00€ pro Tag bei 2-Personenbelegung

Preis: 80,00€ pro Tag bei 4-Personenbelegung

Preis: 90,00€ pro Tag bei 6-Personenbelegung

zzgl.
Wäschepaket: 50,00€ (70,00€ bei 6-Personenbelegung)

und
Endreinigung: 80,00€